Ośrodek Szkolenia Kierowców L4you | ul. Matejki 2/5 | 32-500 Chrzanów (zobacz jak do nas dojechać)
Informacje
Tel. 600 181 065
e-mail: osk@l4you.pl

Ważne informacje

Przed rozpoczęciem kursu nauki jazdy w naszym ośrodku „ L4you” każdy kursant musi zdobyć tzw. PKK (profil kandydata na kierowcę ).Do PKK należy przygotować:

  • Aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (lewy profil )
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • Wniosek o wydanie prawo jazdy lub pozwolenia
  • Zgodę rodziców - jeśli jest wymagana ( minimum 17 lat 9 miesięcy )
  • Dowód ze zdjęciem (dowód/paszport)

Na podstawie w/w dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie w terminie dwóch dni roboczych ( z reguły w ten sam dzień ) generuje w systemie teleinformatycznym PKK (profil kandydata na kierowcę) tj. numer identyfikujący z którym należy się zgłosić do Ośrodka Szkolenia Kierowców L4you.

Profil ten można wyrobić w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta adekwatnym do miejsca zameldowania. PKK jest niezbędny po 19.01.2013 r. do zapisania się na kurs prawo jazdy.

W każdy dzień tygodnia tj. od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godz. Od 9:00 – 17:00 w naszym biurze pomagamy wypełnić dokumenty do ustalenia profilu kandydata na kierowcę.

ZAPRASZAMY !

Ośrodek Nauki Jazdy L4you Prawo jazdy Chrzanów, Kraków.